Συχνές Ερωτήσεις πάνω στο Brexit για φοιτητές Ε.Ε.

Τελευταία ανανέωση: 26/03/2021


Στις 31 Ιανουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί του παρόντος, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ε.Ε βρίσκονται στη μεταβατική περίοδο, η οποία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η αποχώρηση από την Ε.Ε σημαίνει ότι θα υπάρξουν αλλαγές για φοιτητές της ΕΕ που έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές. Αυτές οι συχνές ερωτήσεις περιέχουν όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν τα πανεπιστήμια σχετικά με τις μεταβατικές και μελλοντικές ρυθμίσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ε.Ε. 

Υπάρχει μια ποικιλία σεναρίων για τους Ευρωπαίους φοιτητές, ανάλογα με το πότε φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και το ακαδημαϊκό έτος από το οποίο ξεκινά το μάθημά τους. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να βρεις πιο κάτω σε αυτές τις συχνές ερωτήσεις, αλλά για να συνοψίσουμε, τα σενάρια είναι:

 1. Οι Ευρωπαίοι φοιτητές που ξεκινούν ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών το 2020-21 και φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έχουν:
  • Τη δυνατότητα απόκτησης του φοιτητικού δανείου
  • Τη δυνατότητα να υποβάλεις αίτηση για το Pre-settled status του Ηνωμένου Βασιλείου, επιτρέποντας στους φοιτητές να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις σπουδές τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει αίτηση έως τις 30 Ιουνίου 2021.
 2. Οι Ευρωπαίοι φοιτητές που ξεκινούν ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών το 2020-21 και φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έχουν:
  • Τη δυνατότητα δανείου διδάκτρων και δάνειο κατοικίας
  • Το πρόγραμμα New Student Route θα είναι διαθέσιμο
  • Είναι διαθέσιμοι για το Graduate route
 3. Οι Ευρωπαίοι φοιτητές που ξεκινούν ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών το 2021-22 και φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020:
  • Δεν έχουν τη δυνατότητα δανείου διδάκτρων ή δανείου κατοικίας 
  • Θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για φοιτητική Visa στο πρόγραμμα New Student Route
  • Είναι διαθέσιμοι για το Graduate route

Αν υποβάλλεις αίτηση για κάποιο πρόγραμμα που να ξεκινάει μέχρι και τέλη Ιουλίου δικαιούσαι κανονικά το φοιτητικό δάνειο! Μπορείς να δεις περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Οι Ιρλανδοί πολίτες δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για καθεστώς στο πλαίσιο του συστήματος διακανονισμού της Ε.Ε. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συνιστά ότι δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση διακανονισμού, καθώς η διαμονή τους είναι εγγυημένη βάσει του Κοινού Ταξιδιωτικού Χώρου (CTA) μετά το Brexit. Η αλλαγή στο κόστος εκπαίδευσης δεν θα εφαρμοστεί σε υπηκόους της Ιρλανδίας όπου διαμένουν στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το δικαίωμα φοίτησης και πρόσβαση σε δικαιώματα και υπηρεσίες θα διατηρηθεί σε αμοιβαία βάση σε υπηκόους της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του CTA. 

Δίδακτρα για τους Ευρωπαίους φοιτητές.

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

Οι Ευρωπαίοι φοιτητές που ξεκινούν τις σπουδές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα μπορούν κανονικά να λάβουν το φοιτητικό δάνειο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τίποτα δεν θα αλλάξει για αυτούς καθ’ όλη τη διάρκεια του πτυχίου τους.

Ακαδημαϊκά Έτη 2021 και μετά

Οι Ευρωπαίοι φοιτητές που ξεκινούν τις σπουδές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και τα επόμενα χρόνια, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν δάνειο διδάκτρων και κατοικίας.

Τα διεθνή κόστη εξαρτώνται από το Πανεπιστήμιο και τον τύπο του πτυχίου και θα διαφέρει μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Συνιστούμε στους φοιτητές να απευθύνονται στα πανεπιστήμια που τους ενδιαφέρουν με συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τα διεθνή κόστη για το πτυχίο που επιθυμούν.

Πρέπει να υποβάλλω αίτηση για visa; 

Βραχυπρόθεσμη διαμονή: Έως έξι μήνες και Άφιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

Δεν θα χρειαστείς visa εάν ζεις ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο ή αν η άφιξη σου στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Άφιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020

Θα χρειαστεί να υποβάλλεις κανονικά την αίτησή σου για τη φοιτητική visa της οποίας το κόστος είναι περίπου στις 350 λίρες.

Μακροχρόνια διαμονή: Άφιξη άνω των έξι μηνών στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

Δεν θα χρειαστείς βίζα εάν ζεις ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο ή εάν φτάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021, αλλά θα πρέπει να υποβάλεις αίτηση για το pre-settled ή το settled status βάσει του συστήματος διακανονισμού της Ε.Ε μέχρι και τις 30 Ιουνίου.

Άφιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020

Εάν φτάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020, μπορείς να υποβάλεις αίτηση για έγκριση στο Student Route ως μέρος του νέου συστήματος που βασίζεται σε πόντους. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έξι μήνες νωρίτερα και θα πρέπει να αποδείξετε ότι πληροίτε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου προσφέρουν βοήθεια για να καθοδηγήσουν τους μαθητές τους στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Θα μπορέσω να παραμείνω στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποφοίτησή μου;

Άφιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

Κάθε φοιτητής που φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ή νωρίτερα, θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για «κατάσταση προκαθορισμένου διακανονισμού» ως μέρος του προγράμματος διακανονισμού της Ε.Ε. Αυτό θα σου επιτρέψει να μείνεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για πέντε χρόνια και, στη συνέχεια, να υποβάλεις αίτηση για «κατάσταση διακανονισμού». Μόλις έχετε κατάσταση καθορισμένου διακανονισμού, θα μπορείτε να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο επ ‘αόριστον. Εάν είστε ήδη στη χώρα για πέντε χρόνια, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για καθεστώς διακανονισμού άμεσα.

Μόλις βρίσκεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να υποβάλετε δωρεάν αίτηση για προκαθορισμένη κατάσταση ή κατάσταση διακανονισμού εδώ.

Άφιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020

Εάν φτάσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για να ξεκινήσετε το μάθημά σας, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο Student Route στο νέο σύστημα που βασίζεται σε πόντους. Αυτό σας επιτρέπει να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο για όλη τη διάρκεια της φοίτησης σας. Μετά την αποφοίτηση σας θα πληρείτε τις προϋποθέσεις για το Graduate Route, που θα σας επιτρέψει να μείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο για δύο ακόμη χρόνια μετά την αποφοίτησή σας για την εύρεση εργασίας. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Graduate Route πρόκειται να δημοσιευθούν σύντομα από την κυβέρνηση και θα ενημερώσουμε το έγγραφο αυτό αναλόγως.

Θα εξακολουθεί να αναγνωρίζεται το πτυχίο μου από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ε.Ε;

Τα πτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνωρίζονται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο και υπάρχουν πολλές συμφωνίες μεταξύ διαφορετικών χωρών που το υποστηρίζουν. Μερικά από αυτά δεν σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που σημαίνει ότι μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από αυτή, τα περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα του Ηνωμένου Βασιλείου θα εξακολουθούν να αναγνωρίζονται στην Ε.Ε.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για χρηματοδότηση από το συμβούλιο έρευνας για το διδακτορικό μου;

Το UKRI θα επιβεβαιώσει για την διαθεσιμότητα υποτροφιών PhD σε  φοιτητές της Ε.Ε. σε εύθετο χρόνο.  Αυτό το κείμενο συχνών ερωτήσεων θα ενημερωθεί μόλις υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω σε υποτροφίες διδακτορικών, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του UKRI.

Βρες εδώ την πηγή πληροφοριών!

Άλλες χρήσιμες πηγές:

Brexit Guidance

UK Universities International FAQS

UK Government site: Guidance for EU students

Για περισσότερες πληροφορίες και για οποιαδήποτε απορία έχεις μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω mail!

Επικοινώνησε με έναν σύμβουλο της EDMUNDO

Σου προτείνουμε να επικοινωνήσεις μαζί μας για να μάθεις παραπάνω πληροφορίες για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Προσπαθούμε να απαντάμε σε όλα τα ερωτήματά σας μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες. Αν θέλεις να πραγματοποιήσουμε κάποια συνάντηση στο γραφείο μας θα πρέπει να προγραμματίσεις την επίσκεψή σου χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή καλώντας μας για να βεβαιωθείς ότι ένας από τους συμβούλους μας είναι διαθέσιμος στη χρονική περίοδο που θέλεις να μας επισκεφθείς.