Συχνές Ερωτήσεις πάνω στο Brexit για φοιτητές Ε.Ε.

Ακρίβεια πληροφοριών στις 2 Ιουλίου 2020

Στις 31 Ιανουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί του παρόντος, το ΗΒ και η ΕΕ βρίσκονται στη μεταβατική περίοδο, η οποία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Κατά τη μεταβατική περίοδο, τα πάντα παραμένουν τα ίδια για τους φοιτητές της ΕΕ. Οι ειδικές ρυθμίσεις για τη μελλοντική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ αποτελούν μέρος των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Η αποχώρηση από την ΕΕ σημαίνει ότι θα υπάρξουν αλλαγές για φοιτητές της ΕΕ που έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές. Αυτές οι συχνές ερωτήσεις περιέχουν όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν τα πανεπιστήμια σχετικά με τις μεταβατικές και μελλοντικές ρυθμίσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ. 

Υπάρχει μια ποικιλία σεναρίων για φοιτητές της ΕΕ, ανάλογα με το πότε φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και το ακαδημαϊκό έτος από το οποίο ξεκινά το μάθημά τους. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε πιο κάτω σε αυτές τις συχνές ερωτήσεις, αλλά για να συνοψίσουμε, τα σενάρια είναι:

 1. Οι φοιτητές της ΕΕ που ξεκινούν ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών το 2020-21 και φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έχουν:
  • Τη δυνατότητα δανείου διδάκτρων και δάνειο κατοικίας 
  • Τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για το Σχέδιο Διακανονισμού ΕΕ του Ηνωμένου Βασιλείου, επιτρέποντάς τους να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις σπουδές τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει αίτηση έως τις 30 Ιουνίου 2021.
 2. Οι φοιτητές της ΕΕ που ξεκινούν ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών το 2020-21 και φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έχουν:
  • Τη δυνατότητα δανείου διδάκτρων και δάνειο κατοικίας
  • στο πρόγραμμα New Student Route
  • Είναι διαθέσιμοι για το Graduate route
 3. Οι φοιτητές της ΕΕ που ξεκινούν ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών το 2021-22 και φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020:
  • Δεν έχουν τη δυνατότητα δανείου διδάκτρων ή δανείου κατοικίας 
  • Θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για φοιτητική Visa στο πρόγραμμα New Student Route
  • Είναι διαθέσιμοι για το Graduate route

Οι Ιρλανδοί πολίτες δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για καθεστώς στο πλαίσιο του συστήματος διακανονισμού της ΕΕ. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συνιστά ότι δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση διακανονισμού, καθώς η διαμονή τους είναι εγγυημένη βάσει του Κοινού Ταξιδιωτικού Χώρου (CTA) μετά το Brexit. Η αλλαγή στο κόστος εκπαίδευσης δεν θα εφαρμοστεί σε υπηκόους της Ιρλανδίας όπου διαμένουν στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το δικαίωμα φοίτησης και πρόσβαση σε δικαιώματα και υπηρεσίες θα διατηρηθεί σε αμοιβαία βάση σε υπηκόους της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του CTA. 

Δίδακτρα φοιτητών στην ΕΕ.

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

Οι φοιτητές της ΕΕ που ξεκινούν ένα μάθημα στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 είναι επιλέξιμοι για αμοιβές και οικονομική υποστήριξη φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο και τίποτα δεν θα αλλάξει για αυτούς καθ’ όλη τη διάρκεια του πτυχίου τους.

Ακαδημαϊκά Έτη 2021 και μετά

Οι φοιτητές της ΕΕ που ξεκινούν ένα μάθημα στην Αγγλία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και τα επόμενα χρόνια, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν δάνειο διδάκτρων και κατοικίας. Για Σκωτία, Ουαλία Βόρεια Ιρλανδία, δεν έχει πραγματοποιηθεί ανακοίνωση. 

Τα διεθνή κόστη εξαρτώνται από το Πανεπιστήμιο και τον τύπο του πτυχίου και θα διαφέρει μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Συνιστούμε στους φοιτητές της ΕΕ να απευθύνονται στα πανεπιστήμια που τους ενδιαφέρουν με συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τα διεθνή κόστη για το πτυχίο που επιθυμούν.

Πρέπει να υποβάλλω αίτηση για visa; 

Βραχυπρόθεσμη διαμονή: Έως έξι μήνες και Άφιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

Δεν θα χρειαστείτε βίζα εάν ζείτε ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο ή αν η άφιξη σας στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Άφιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη μελέτη και τις τοποθετήσεις εργασίας για έως και έξι μήνες θα δημοσιευθούν σύντομα. Αυτό το έγγραφο θα ενημερωθεί μόλις υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Μακροχρόνια διαμονή: Άφιξη άνω των έξι μηνών στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

Δεν θα χρειαστείτε βίζα εάν ζείτε ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο ή εάν φτάσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021, αλλά θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για καθεστώς «διακανονισμού» ή «προ διακανονισμού» βάσει του συστήματος διακανονισμού της ΕΕ. Έχετε προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου 2021 για να υποβάλετε αίτηση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διακανονισμού της ΕΕ εδώ.

Άφιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020

Εάν φτάσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έγκριση στο Student Route ως μέρος του νέου συστήματος που βασίζεται σε πόντους. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έξι μήνες νωρίτερα και θα πρέπει να αποδείξετε ότι πληροίτε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου προσφέρουν βοήθεια για να καθοδηγήσουν τους μαθητές τους στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Student Route αναμένεται να δημοσιευθούν σύντομα από την κυβέρνηση και θα ενημερώσουμε το έγγραφο αναλόγως

Θα μπορέσω να παραμείνω στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποφοίτησή μου;

Άφιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021

Κάθε φοιτητής που φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ή νωρίτερα, θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για «κατάσταση προκαθορισμένου διακανονισμού» ως μέρος του προγράμματος διακανονισμού της ΕΕ. Αυτό θα σας επιτρέψει να μείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο για πέντε χρόνια και, στη συνέχεια, να υποβάλετε αίτηση για «κατάσταση διακανονισμού». Μόλις έχετε κατάσταση καθορισμένου διακανονισμού, θα μπορείτε να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο επ ‘αόριστον. Εάν είστε ήδη στη χώρα για πέντε χρόνια, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για καθεστώς διακανονισμού άμεσα.

Μόλις βρίσκεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να υποβάλετε δωρεάν αίτηση για προκαθορισμένη κατάσταση ή κατάσταση διακανονισμού εδώ.

Άφιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020

Εάν φτάσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για να ξεκινήσετε το μάθημά σας, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο Student Route στο νέο σύστημα που βασίζεται σε πόντους. Αυτό σας επιτρέπει να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο για όλη τη διάρκεια της φοίτησης σας. Μετά την αποφοίτηση σας θα πληρείτε τις προϋποθέσεις για το Graduate Route, που θα σας επιτρέψει να μείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο για δύο ακόμη χρόνια μετά την αποφοίτησή σας για την εύρεση εργασίας. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Graduate Route πρόκειται να δημοσιευθούν σύντομα από την κυβέρνηση και θα ενημερώσουμε το έγγραφο αυτό αναλόγως.

Μπορώ να έρθω στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Erasmus +;

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συμμετέχει πλήρως στο Erasmus + έως το τέλος του τρέχοντος προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές της ΕΕ μπορούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο ως μέρος του τρέχοντος προγράμματος Erasmus + έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2021-22. Αυτό υπόκειται στις ατομικές ρυθμίσεις σε κάθε πανεπιστήμιο αποστολής φοιτητών. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι φοιτητές της ΕΕ ενδέχεται να υπόκεινται σε νέες απαιτήσεις μετανάστευσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ διαπραγματεύονται επί του παρόντος την πρόσβαση του Ηνωμένου Βασιλείου στο επόμενο πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το 2021.

Θα εξακολουθεί να αναγνωρίζεται το πτυχίο μου από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ;

Τα πτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνωρίζονται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο και υπάρχουν πολλές συμφωνίες μεταξύ διαφορετικών χωρών που το υποστηρίζουν. Μερικά από αυτά δεν σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που σημαίνει ότι μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, τα περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα του Ηνωμένου Βασιλείου θα εξακολουθούν να αναγνωρίζονται στην ΕΕ.

Η αναγνώριση μερικών επαγγελματικών προσόντων αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ και ο τρόπος με τον οποίο θα αναγνωριστούν διότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Μπορείτε να μάθετε εάν το επιλεγμένο θέμα είναι ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό, μιλώντας στο πανεπιστήμιο σας.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για χρηματοδότηση από το συμβούλιο έρευνας για το διδακτορικό μου;

Το UKRI θα επιβεβαιώσει για την διαθεσιμότητα υποτροφιών PhD σε  φοιτητές της Ε.Ε. σε εύθετο χρόνο. available.  Αυτό το κείμενο συχνών ερωτήσεων θα ενημερωθεί μόλις υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω σε υποτροφίες διδακτορικών, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του UKRI.

Βρες εδώ την πηγή πληροφοριών!

Άλλες χρήσιμες πηγές:

Brexit Guidance

UK Universities International FAQS

UK Government site: Guidance for EU students


2 thoughts on “Συχνές Ερωτήσεις πάνω στο Brexit για φοιτητές Ε.Ε.

 • Θα παω τριτη λυκειου φετος ρον σεπτεμβριο του 2021 και ενδιαφερομαι για σππυδες στο εξωτερικο ομως δεν ειμαι αρκετα ενημερωμενη.Μηπως θα μπορουσατε να με ενημερωσετε εσεις σχετικα με το πως μπορω να σπουδασω στο εξωτερικο;Ζω στην Ελλλαδα και θα δωσω πανελληνιες συμφωνα με το ελληνικο συστημα της χωρας μου

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επικοινώνησε με έναν σύμβουλο της EDMUNDO

Σου προτείνουμε να επικοινωνήσεις μαζί μας για να μάθεις παραπάνω πληροφορίες για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στο εξωτερικό.Προσπαθούμε να απαντάμε σε όλα τα ερωτήματά σας μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες.Αν θέλεις να πραγματοποιήσουμε κάποια συνάντηση στο γραφείο μας θα πρέπει να προγραμματίσεις την επίσκεψή σου χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή καλώντας μας για να βεβαιωθείς ότι ένας από τους συμβούλους μας είναι διαθέσιμος στη χρονική περίοδο που θέλεις να μας επισκεφθείς.
X