Ημερολόγιο αιτήσεων αποδοχής διεθνών αιτήσεων

Οι προθεσμίες για την αποστολή της αίτησής σου σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό διαφέρουν από εκείνες της Ελλάδας. Οι νέοι που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Δανία ή σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, πρέπει να πραγματοποιήσουν τις επιλογές τους, πριν προσκομήσουν το απολύτηριο Λυκείου.
Η αποδοχή σου σε ένα διεθνές πανεπιστήμιο περιλαμβάνει πολλαπλά στάδια, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των μαθημάτων που θέλεις να παρακολουθήσεις, της αίτησης που πρέπει να υποβάλεις και σε ειδικές περιπτώσεις, των πρόσθετων εξετάσεων που απαιτούνται από το πανεπιστήμιο στο οποίο υποβάλεις την αίτηση.
Προκειμένου να έχεις χρόνο να πραγματοποιήσεις όλα τα στάδια και να εφαρμόσεις την διαδικασία βήμα προς βήμα, οι Σύμβουλοι της Edmundo προτείνουν να ξεκινήσεις αυτή τη διαδικασία ήδη από την ενδέκατη τάξη (Β’ Λυκείου).

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε από τα στάδια της εισαγωγής σε πολλαπλές ευρωπαϊκές χώρες, για τις οποίες οι Έλληνες μαθητές επιλέγουν συχνότερα.

1. To ημερολόγιο αιτήσεων αποδοχής σε Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου

Α. Κεντρικό σύστημα εισαγωγής

Κύρια μέρη του UCAS

Β. Η απάντηση των Πανεπιστημίων θα βγει πριν την απόκτηση του απολυτήριου Λυκείου

Γ. Εναλλακτικές συνεδρίες εισαγωγής

Άμεση αίτηση στο πανεπιστήμιο

Spot Admissions – άμεση απάντηση

2. To ημερολόγιο αιτήσεων αποδοχής σε Ολλανδικά Πανεπιστήμια

A. Διαφορετικές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για προγράμματα σπουδών στην Ολλανδία

B. Μπορείς να ζητήσεις πρόσθετες πληροφορίες.

3. To ημερολόγιο αιτήσεων αποδοχής σε Πανεπιστήμια της Δανίας

A. Προθεσμίες για την υποβολή αίτησης στην Δανία

4. Το ημερολόγιο αιτήσεων αποδοχής σε Πανεπιστήμια της Σουηδίας

5. Αποδοχή σε διεθνή πανεπιστήμια σε όλο το κόσμο

1. To ημερολόγιο αιτήσεων αποδοχής σε Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου

Τα πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προτιμήσεις των νέων στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο, χιλιάδες απόφοιτοι από τη χώρα μας επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα από αυτά τα ιδρύματα.
Το πρώτο βήμα αυτής της διαδικασίας είναι η επιλογή του προγράμματος που θέλεις να ακολουθήσεις. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες προγράμματα σπουδών και είναι σημαντικό να γνωρίζεις τον τομέα που σε προσελκύει. Μετά από μια ικανοποιητική έρευνα, η οποία συνιστάται να γίνει πριν από το τελευταίο έτος του Λυκείου, πρέπει να επιλέξεις μερικά πανεπιστήμια στα οποία επιθυμείς να υποβάλεις αίτηση.

A. Κεντρικό σύστημα εισαγωγής

Η Μεγάλη Βρετανία προσφέρει ένα κεντρικό σύστημα αιτήσεων εισαγωγής για πανεπιστημιακές σπουδές, το UCAS. Το UCAS είναι μια κεντρική πηγή πληροφοριών και συμβουλών για προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά είναι επίσης και ένα σύστημα επεξεργασίας αρχείων αιτήσεων για τα περισσότερα μαθήματα σε πανεπιστήμια και κολέγια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σας παρέχονται αρκετοί μήνες για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο σύστημα UCAS και να στείλετε την αίτηση σας στο προπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής σας όπως επίσης και για ορισμένα μεταπτυχιακά.

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί από τα μέσα Οκτωβρίου έως τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Δείτε εδώ το ημερολόγιο του UCAS 2020.

 Κύρια μέρη του UCAS:

Στο συγκεκριμένο σύστημα, πρέπει να παρουσιάσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δεξιότητες και τις επιθυμίες σας. Διακρίνεται από τρεις βασικές ενότητες.
Η ενότητα προσόντων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα που λαμβάνονται σε εξετάσεις ή πιστοποιητικά αναγνωρισμένα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αγγλικής γλώσσας θα πρέπει επίσης να αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα.
Η δεύτερη ενότητα είναι το δοκίμιο – προσωπική δήλωση – ένα στάδιο στο οποίο πρέπει να γράψεις τα κίνητρα που σε παρακινούν για να συνεχίσεις τις σπουδές σου σε ένα πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, σε αυτήν την ενότητα μπορείς να μιλήσεις για τα ενδιαφέροντά σου και γιατί επίλεξες ένα συγκεκριμένο πεδίο.
Εξίσου σημαντική είναι και η ενότητα συστάσεων, η οποία θα περιέχει μια αξιολόγηση της ακαδημαϊκής απόδοσής σου, γραμμένη από έναν από τους καθηγητές σου.

Για να συμπληρώσεις αυτές τις ενότητες, χρειάζεσαι προσοχή στη λεπτομέρεια. Όλα τα υποβληθέντα έγγραφα πρέπει να είναι σχετικά και να αντικατοπτρίζουν την επιθυμία σου να σπουδάσεις το πρόγραμμα που επίλεξες προκειμένου να μεγιστοποιήσεις τις πιθανότητες αποδοχής. Οι σύμβουλοι της Edmundo μπορούν να σε βοηθήσουν με αυτές τις διαδικασίες, εάν θέλεις να υποβάλεις αίτηση στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια μας.

B. Η απάντηση των Πανεπιστημίων θα βγει πριν την απόκτηση του απολυτήριου Λυκείου

Μετά την πραγματοποίηση αίτησης μέσω αυτού του συστήματος, εντός μερικών εβδομάδων (μεταξύ 2-6) θα λάβεις απάντηση από όλα τα πανεπιστήμια. Στη συνέχεια, θα επιλέξεις τη κύρια επιλογή σου (δηλαδή την πρώτη σου επιλογή) και την εναλλακτική σου επιλογή (δηλαδή την εφεδρική επιλογή). Θα γίνεις δεκτός στην εναλλακτική επιλογή, μόνο εάν δεν πληρείς τις προϋποθέσεις για την κύρια επιλογή. Έτσι, η εναλλακτική επιλογή πρέπει πάντα να έχει χαμηλότερες απαιτήσεις από την κύρια.
Επομένως, θα έχεις απάντηση από ένα διεθνές πανεπιστήμιο λίγο πριν από το τέλος των μαθημάτων σου στην Ελλάδα και πριν αποκτήσεις το απολυτήριο Λυκείου.
Αυτή η προεργασία δεν σημαίνει ότι είσαι έτοιμος για τις σπουδές σου στο εξωτερικό. Εκτός από την προσωπική δήλωση και την συστατική επιστολή, το καλοκαίρι, θα πρέπει να υποβάλεις τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το Απολυτήριο Λυκείου, για να επιβεβαιώσεις τη θέση σου. Επομένως, θα χρειαστείτς ευπρεπή αποτελέσματα για να ολοκληρώσεις με επιτυχία τη διαδικασία αποδοχής. Στην πραγματικότητα, εάν δεν έχεις αποφοιτήσει, η απάντηση που θα λάβεις από το πανεπιστήμιο θα έχει τη μορφή μιας «προσφορά υπό όρων» βάσει του συνολικού βαθμού του Απολυτηρίου. Εάν επιτύχεις τον απαιτούμενο βαθμό, θα γίνεις αυτόματα δεκτοός στην κύριά σου επιλογή. Εάν έχεις χαμηλότερο βαθμό από αυτόν που απαιτείται, θα απορριφθείς από την κύρια επιλογή, αλλά θα γίνεις δεκτός στην εναλλακτική σου επιλογή.

Γ. Εναλλακτικές συνεδρίες εισαγωγής
Δεν πρέπει να αποθαρρύνεσαι ακόμη και αν έχεις ξεπεράσει τις προθεσμίες υποβολής αίτησης για πρόγραμμα Bachelor σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς τα πανεπιστήμια διοργανώνουν και άλλες εκδηλώσεις εισδοχής για νέους.

 Άμεση αίτηση στο πανεπιστήμιο
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να κάνεις αίτηση απευθείας στο πανεπιστήμιο της επιλογής σου και να υποβάλεις την αίτησή σου για να ξεκινήσεις τις σπουδές σου το Σεπτέμβριο. Μπορείς να υποβάλεις αίτηση απευθείας στον ιστότοπο του πανεπιστημίου ή να επικοινωνήσεις με έναν σύμβουλο της Edmundo, ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει να προετοιμάσεις και να στείλεις το αρχείο της αίτησής σου δωρεάν.

 Spot Admissions – άμεση απάντηση
Νέοι Έλληνες που επιθυμούν να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αποτύχανε να τηρήσουν τις προθεσμίες που ορίζονται στο ημερολόγιο αποδοχής, έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ετησίως στο Spot Admissions. Το Spot Admissions είναι μια εκδήλωση που απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία αποδοχής.
Η συνέντευξη εισαγωγής μπορεί να πραγματοποιηθεί πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω Skype με έναν εκπρόσωπο του πανεπιστημίου και θα γνωρίζεις άμεσα εάν είσαι δεκτός ή όχι. Μάθετε εδώ τα αποτελέσματα του Spot Admissions 2019.

Εάν θέλεις να μάθεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ημερολόγιο αποδοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο ή πώς μπορείς να υποβάλεις την αίτησή σου, μπορείς να επικοινωνήσες με έναν σύμβουλο της Edmundo, ο οποίος θα σε βοηθήσει να υποβάλεις την αίτηση σου δωρεάν.

2. To ημερολόγιο αιτήσεων αποδοχής σε Ολλανδικά Πανεπιστήμια

Τα πανεπιστήμια της Ολλανδίας περιλαμβάνονται επίσης στη λίστα των προτιμήσεων των νέων στην Ελλάδα που θέλουν να γίνουν διεθνείς φοιτητές.
Όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία παρέχει στους νέους μια επίσημη πύλη εγγραφής και αίτησης για προγράμματα Bachelor και Master. Αυτή η πλατφόρμα ονομάζεται – Studielink.
Εάν θέλεις να υποβάλεις αίτηση μέσω αυτής της πλατφόρμας, πρέπει επίσης να περάσεις από μια διαδικασία αξιολόγησης των επιλογών σου. Πρέπει να επιλέξεις τα πανεπιστήμια και τα προγράμματα σπουδών που σε ενδιαφέρουν. Μέσω της κεντρικής πλατφόρμας Studentlink μπορείς να κάνεις αίτηση μέχρι 4 προγράμματα (τα 4 προγράμματα μπορούν να είναι είτε από το ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα είτε στο ίδιο).

A. Διαφορετικές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για προγράμματα σπουδών στην Ολλανδία

Το ημερολόγιο εισαγωγής για την Ολλανδία έχει δύο σημαντικές ημερομηνίες: η πρώτη προθεσμία είναι η 15η Ιανουαρίου για τις σταθερές προσφορές του πανεπιστημίου, γνωστές και ως “numerus fixus” και η δεύτερη είναι η 1η Μαΐου για τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά προγράμματα. Λόγω της κατάστασης COVID-19, πολλά πανεπιστήμια ανέβαλαν την προθεσμία έως την 1η Ιουνίου.
Τα προγράμματα Numerus Fixus απαιτούν ένα διαδικτυακό τεστ εισαγωγής, προκειμένου να γίνεις δεκτός. Τα υπόλοιπα προγράμματα δεν απαιτούν τεστ εισαγωγής, αλλά έχουν έναλλακτικούς τρόπους ελεγχού γνωστού ως Study Check που πρέπει να ολοκληρωθεί. To Study Check μπορεί να είναι ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, μια συνέντευξη Skype ή και τα δύο, εάν το πανεπιστήμιο το θεωρεί απαραίτητο και η ύπαρξή του είναι προς όφελός σου. Το αποτέλεσμα του ερωτηματολογίου θα σου πει εάν είσαι κατάλληλος για το επιλεγμένο πρόγραμμα ή όχι. Δεν μπορείς να απορριφθείς με βάση τα αποτελέσματα του Study Check, αλλά εξακολουθεί να είναι υποχρεωτικό.
Η διαδικτυακή συνέντευξη με έναν εκπρόσωπο του πανεπιστημίου είναι ανεπίσημη, με σκοπό να σε βοηθήσει να κατανοήσεις το νόημα του προγράμματος, τι θα μελετήσεις, πώς θα σπουδάσεις και τι μπορείς να κάνεις μετά την αποφοίτηση.
Εάν θέλεις να υποβάλεις αίτηση στην Ολλανδία, θα πρέπει επίσης να μάθεις εάν το πανεπιστήμιο της επιλογής σου απαιτεί εγγραφή μέσω της πλατφόρμας Studentlink. Μερικά από αυτά τα ιδρύματα έχουν αναπτύξει άλλες μεθόδους επιλογής για διεθνείς φοιτητές. Αυτά εξηγούνται βήμα-βήμα στους ιστότοπους των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

B. Μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες

Λεπτομέρειες σχετικά με το ολλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων συνεργατών του EDMUNDO και για τη ζωή σε αυτήν τη χώρα μπορείς να βρεις εδώ.
Μπορείς επίσης να ζητήσεις από έναν σύμβουλο της Edmundo να σε βοηθήσει να προχωρήσεις στη διαδικασία εισαγωγής χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

3. To ημερολόγιο αιτήσεων αποδοχής σε Πανεπιστήμια της Δανίας

Πολλοί νέοι Έλληνες επιλέγουν τα μαθήματα που προσφέρουν τα διεθνή πανεπιστήμια της Δανίας όπου προσφέρουν ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Επιπλέον, η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι δωρεάν για φοιτητές της ΕΕ.
Οι διεθνείς φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο τύπους προγραμμάτων Bachelor στη Δανία. Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα Bachelor βασισμένο στην έρευνα, διάρκειας 3 ετών ή μπορείς να επιλέξεις εκπαίδευση σε ένα κολέγιο επικεντρωμένο στην πρακτική εκπαίδευση μέσω συνεργασίας με τοπικές εταιρείες. Αυτό το πρόγραμμα ονομάζεται πτυχίο AP και διαρκεί 2 χρόνια και μετά την αποφοίτησή σου, μπορείς να ξεκινήσεις να εργάζεσαι στην αγορά εργασίας στον τομέα της επιλογής σου. Εάν επιλέξεις τη δεύτερη επιλογή, πρέπει επίσης να λάβεις υπόψη ότι για να αποκτήσεις το πτυχίο Professional Bachelor, πρέπει να σπουδάσεις άλλο ένα έτος, που ονομάζεται Top-up. Ένα πτυχίο AP μαζί με το Top-Up Degree θα έχει ως αποτέλεσμα το Professional Bachelor’s Degree ώστε να συνεχίσεις με μεταπτυχιακό.
Πληροφορίες και λεπτομέρειες για το δανικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτήν τη χώρα μπορείς να βρεις στο άρθρο που είναι αφιερωμένο στη Δανία.

 Προθεσμίες για την υποβολή αίτησης στην Δανία
Το ημερολόγιο εισαγωγής στη Δανία είναι επίσης διαφορετικό από αυτό στη χώρα μας.
Άρα, για πανεπιστημιακές σπουδές, η περίοδος εισαγωγής είναι 1 Φεβρουαρίου – 15 Μαρτίου, για μαθήματα που ξεκινούν τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο.
Όπως και με άλλα διεθνή πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, ορισμένα ιδρύματα έχουν πρόσθετες συνεδρίες εισαγωγής τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Για αυτά τα προγράμματα, η προθεσμία υποβολής είναι 1η Σεπτέμβριου.
Τα έντυπα αίτησης είναι διαθέσιμα στα ιδρύματα που έχεις επιλέξει περίπου δύο μήνες πριν από την προθεσμία. Τα ηλεκτρονικά έντυπα αίτησης μπορείς επίσης να βρεις στον οδηγό εισαγωγής στη Δανία, στη πλατφόρμα Optagelse.

4. To ημερολόγιο αιτήσεων αποδοχής σε Πανεπιστήμια της Σουηδίας
Η εκπαίδευση στη Σουηδία, καθώς και στη Δανία, είναι δωρεάν για όλους τους μαθητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την Ελλάδα. Λόγω αυτού του γεγονότος και επειδή τα πανεπιστήμια αυτής της χώρας προσφέρουν ελκυστικά προγράμματα σπουδών, η Σουηδία είναι ένας από τους αγαπημένους προορισμούς σπουδών των νέων στη χώρα μας.
Τα σουηδικά πανεπιστήμια έχουν δύο συνεδρίες εισαγωγής. Η πρώτη προθεσμία εισαγωγής είναι την 15η Ιανουαρίου και εάν έχουν κενές θέσεις (που συνήθως υπάρχουν) εφαρμόζεται η δεύτερη προθεσμία για την υποβολή της αίτησής σας η οποία είναι την 2η Μαΐου.
Ορισμένα πανεπιστήμια στη Σουηδία ενδέχεται να παρατείνουν τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για ορισμένα προγράμματα σπουδών. Για αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο να ενημερωθείτε εάν θέλετε να σπουδάσετε σε αυτήν τη χώρα.

Ένας σύμβουλος της Edmundo μπορεί να σε βοηθήσει να υποβάλεις την αίτηση σου δωρεάν για τη Σουηδία!

5. Αποδοχή σε διεθνή Πανεπιστήμια σε όλο το κόσμο
Διεθνή πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο έχουν δημιουργήσει ιστότοπους με ειδικές ενότητες στις οποίες εξηγούν βήμα προς βήμα τη διαδικασία επιλογής. Το ημερολόγιο εισαγωγής μπορεί να οριστεί σε επίπεδο ιδρύματος ή να ενοποιηθεί όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

H Edmundo είναι μια δωρεάν υπηρεσία εκπαιδευτικής συμβουλευτικής για νέους στην Ελλάδα που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Οι σύμβουλοι της Edmundo μπορούν να σε καθοδηγήσουν σε κάθε στάδιο, από την επιλογή των κατάλληλων μαθημάτων για την προετοιμασία εισαγωγής μέχρι και την εισαγωγή σε ένα διεθνές πανεπιστήμιο.

Μην διστάζεις! Επικοινώνησε άμεσα με έναν σύμβουλο της Edmundo!

Μπορείς επίσης να μας βρεις στο Facebook ή στο Instagram.

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επικοινώνησε με έναν σύμβουλο της EDMUNDO

Σου προτείνουμε να επικοινωνήσεις μαζί μας για να μάθεις παραπάνω πληροφορίες για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στο εξωτερικό.Προσπαθούμε να απαντάμε σε όλα τα ερωτήματά σας μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες.Αν θέλεις να πραγματοποιήσουμε κάποια συνάντηση στο γραφείο μας θα πρέπει να προγραμματίσεις την επίσκεψή σου χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή καλώντας μας για να βεβαιωθείς ότι ένας από τους συμβούλους μας είναι διαθέσιμος στη χρονική περίοδο που θέλεις να μας επισκεφθείς.
X